Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM)

Client/Customer relationship management – CRM