Automatski BCC u Mail aplikaciji

 

Ako želite da postavite poštu na automatsko Bcc ili Cc nekoga možete koristiti ovu zaista cool komandu. To znači da će svaki email koji šaljete automatski biti Cc’d ili Bcc’d nekome drugom. Imajte na umu da će ovaj tip označiti da adresa nije uvek vidljiva u novom prozoru za poštu, i uvek će zameniti ono što se nalazi u prozoru adresa Bcc i Cc. Tako da ima ograničenu funkcionalnost. Koristite ovu komandu sa oprezom.

Go / Application /  Terminal

Automatski Bcc:

defaults write com.apple.mail UserHeaders ‘{“Bcc” = “vasmail@provajder.com”;}’

Automatski Cc:

defaults write com.apple.mail UserHeaders ‘{“Cc” = “vasmail@provajder.com”; }’

i ako želite izvršiti obe akcije:

defaults write com.apple.mail UserHeaders ‘{“Bcc” = “vasmail@provajder.com”;”Cc” = “vasmail@provajder.com”; }’

 

Ako želite da vidite šta ste podesili možete koristiti sledeću komandu:
defaults read com.apple.mail UserHeaders

Da biste izbrisali put, jednostavno upišite sledeće.
defaults delete com.apple.mail UserHeaders

About Milos Mijatovic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *